3EL del av Instalco

3EL del av Instalco

3EL AB går in installationskoncernen Instalco som stärker sin elverksamhet och expanderar i
affärsområde.

- Det känns mycket bra att bli en del av Instalco och få möjlighet att fortsätta vår tillväxtresa genom
samarbete och erfarenhetsutbyte med de andra företagen i gruppen. Genom detta får vi också

tillgång till en resursstark grupp. Vi hoppas också att våra medarbetare ska vidareutvecklas genom
alla de centrala utbildningsinitiativ som finns i gruppen, säger Tony Wilhelmson, VD för 3EL.

- Med 3EL så fortsätter Instalco att växa inom elområdet och expanderar i affärsområde Norr. 3EL har
uppvisat stark tillväxt med god lönsamhet sedan start, och kommer bli ett bra komplement till våra
befintliga bolag i regionen, säger Johan Larsson, affärsområdesansvarig Norr för Instalco.