3El med och utvecklar Engelsbergs bruk

3El med och utvecklar Engelsbergs bruk

3El är med och utvecklar Engelsbergs bruk i Fagersta och ansvarar för elinstallationer vid renovering och utveckling av fastigheten.

Engelsbergs bruk i Västmanland grundlades år 1681 och utvecklades till ett av världens då modernaste järnbruk. Det är ett av de få bruk i Sverige som idag bevarar både byggnader och åtskilligt av den tekniska utrustningen. Engelsbergs bruk är ett av få privatägda världsarv. Idag används bruket för vetenskaplig konferensverksamhet för Nordstjernan AB´s ägare och bolag.

Beställare är Mälarbygg och byggherre är Nordstjärnan.