• Vi har erfarenhet av alla typer av entreprenader så som totalentreprenad, generalentreprenader, partnering.
  • Vi projekterar, designar och installerar kompletta lösningar för optimal funktion och en effektiv energianvändning.
  • Vi erbjuder kompletta elinstallationer- från projektering till färdig anläggning inom bostadsproduktion, offentlig förvaltning, sjukhus, affärscentra, kontor, hotell, industrilokaler etc.
  • Vi genomför entreprenader enligt beprövade metoder, där varje medarbetares insats värderas högt. Partnering är en arbetsform som vi är väl inarbetade med.
  • Vi erbjuder oss att hjälpa till med projekt och arbetsledning åt externa beställare.