Vi erbjuder service i form av underhåll, felsökning, felavhjälpning och statuskontroll. Genom analys och regelbunden service, förebyggande underhåll och tidiga åtgärder skapar vi de bästa lösningarna för dig och miljön. Genom att ha ett service avtal med 3EL AB så har du stora möjligheter att förebygga olyckor, driftstörningar och tillförsäkra att din anläggning utnyttjas optimalt hela tiden. Vi arbetar självklart med ROT avdrag. Våra serviceuppdrag omfattar t ex:

  • Allmänna el- och teleinstallationer
  • Belysning
  • Kraft
  • Tele-, data- Säkerhet/passagesystem
  • Om och tillbyggnad företag.
  • Om och tillbyggnad privatpersoner.
  • Hyresgästanpassningar.